Stortinget - Møte mandag den 22. mai 2017

Dato: 22.05.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokumenter: (Innst. 287 S (

Innhold

Sak nr. 1 [10:01:42]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av ny leder i Personvernnemnda (Innst. 287 S (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.