Stortinget - Møte tirsdag den 18. oktober 2016

Dato: 18.10.2016
President: Marit Nybakk
Dokumenter: (Innst. 31 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 1 [10:03:28]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd (Innst. 31 S (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.