Stortinget - Møte torsdag den 18. januar 2018

Dato: 18.01.2018
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 8 [13:58:42]

Referat

  • 1. (221) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om kraftkabler til utlandet (Dokument 8:107 S (2017–2018))

    Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

  • 2. (222) Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål (Dokument 3:3 (2017–2018))

  • 3. (223) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten (Dokument 3:4 (2017–2018))

    Enst.: Nr. 2 og 3 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.