Stortinget - Møte tirsdag den 22. mai 2018

Dato: 22.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 9 [15:02:47]

Referat

  • 1. (443) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olav Urbø, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Ivar Odnes og Nils T. Bjørke om innføring av full rettighetsbasert merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner (Dokument 8:229 S (2017-2018))

    Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

  • 2. (444) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om håndtering av alvorlig psykisk syke i fengsler (Dokument 8:227 S (2017-2018))

    Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.