Stortinget - Møte fredag den 28. september 2018

Dato: 28.09.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Sak nr. 1 [13:08:45]

Valg av nytt varamedlem til valgkomiteen

Talere

Presidenten: Det skal velges nytt varamedlem til valgkomiteen, og presidenten ber om forslag.

Hans Andreas Limi (FrP) (fra salen): Jeg foreslår Solveig Horne.

Presidenten: Solveig Horne er foreslått som nytt varamedlem til valgkomiteen.

Andre forslag foreligger ikke, og presidenten antar at det kan voteres på vanlig måte.

Votering:

Solveig Horne ble enstemmig valgt som nytt varamedlem til valgkomiteen.