Stortinget - Møte tirsdag den 17. oktober 2017

Dato: 17.10.2017
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 10.06