Stortinget - Møte torsdag den 14. februar 2019

Dato: 14.02.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 157 L (2018–2019), jf. Prop. 3 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 2 [11:07:25]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning (Innst. 157 L (2018–2019), jf. Prop. 3 L (2018–2019))