Stortinget - Møte tirsdag den 9. april 2019

Dato: 09.04.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Innst. 220 S (2018–2019), jf. Dokument 8:16 S (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 2 [12:08:44]

Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om dumping av lusemiddel fra oppdrettsanlegg (Innst. 220 S (2018–2019), jf. Dokument 8:16 S (2018–2019))