Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om dumping av lusemiddel fra oppdrettsanlegg

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 26. mars 2019

Geir Pollestad

Tom-Christer Nilsen

leder

ordfører