Stortinget - Møte torsdag den 8. november 2018

Dato: 08.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Referatsaker

Sak nr. 9 [11:56:32]

Referat

  • 1. (74) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å hindre fagforeningsknusing (Dokument 8:37 S (2018–2019))

    Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

  • 2. (75) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Sheida Sangtarash om rett til meningsfull fritid for all ungdom (Dokument 8:36 S (2018–2019))

    Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

  • 3. (76) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper – 2017 (Dokument 3:2 (2018–2019))

    Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.