Stortinget - Møte fredag den 14. desember 2018

Dato: 14.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 18 (2018–2019), jf. Innst. 83 L (2018–2019) og Prop. 10 LS (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 2 [14:07:12]

Stortingets vedtak til lov om endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) (Lovvedtak 18 (2018–2019), jf. Innst. 83 L (2018–2019) og Prop. 10 LS (2018–2019))