Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 30. november 2018

Kristin Ørmen Johnsen

Silje Hjemdal

leder

ordfører