Stortinget - Møte tirsdag den 24. mars 2020

Dato: 24.03.2020
President: Morten Wold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:52]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden – ny § 50 a om særskilte bestemmelser om behandling av meddelelser fra regjeringen om forskrifter som avviker fra gjeldende lovgivning –2020))(Innst. 205 S (2019

 • Sak nr. 2 [10:07:23]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i skatteloven –2020), jf. Innst. 198 L (2019–2020) og Prop. 53 LS (2019–2020))(Lovvedtak 55 (2019

 • Sak nr. 3 [10:07:23]

  Stortingets vedtak til lov om endring i skattebetalingsloven –2020), jf. Innst. 198 L (2019–2020) og Prop. 53 LS (2019–2020))(Lovvedtak 56 (2019

 • Sak nr. 4 [10:07:24]

  Stortingets vedtak til lov om endring i sosialtjenesteloven –2020), jf. Innst. 198 L (2019–2020))(Lovvedtak 57 (2019

 • Sak nr. 5 [10:07:24]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende) –2020), jf. Innst. 178 L (2019–2020) og Prop. 39 L (2019–2020))(Lovvedtak 58 (2019

 • Sak nr. 6 [10:07:24]

  Stortingets vedtak til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter –2020), jf. Innst. 201 L (2019–2020) og Prop. 58 LS (2019–2020))(Lovvedtak 59 (2019

 • Sak nr. 7 [10:07:24]

  Stortingets vedtak til lov om Statens obligasjonsfond –2020), jf. Innst. 201 L (2019–2020) og Prop. 58 LS (2019–2020))(Lovvedtak 60 (2019

 • Sak nr. 8 [10:07:24]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i skattebetalingsloven –2020), jf. Innst. 201 L (2019–2020) og Prop. 58 LS (2019–2020))(Lovvedtak 61 (2019

 • Sak nr. 9 [10:07:24]

  Stortingets vedtak til midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) –2020), jf. Innst. 204 L (2019–2020) og Prop. 56 L (2019–2020))(Lovvedtak 62 (2019

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 10.09.