Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 19. mars 2020

Mudassar Kapur

leder og ordfører