Stortinget - Møte fredag den 3. april 2020

Dato: 03.04.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.05.