Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i tvisteloven (verdigrensene)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 24 . mars 2020

Lene Vågslid

Emilie Enger Mehl

leder

ordfører