Stortinget - Møte tirsdag den 14. april 2020

Dato: 14.04.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 70 (2019-2020), jf. Innst. 236 L (2019–2020) og Prop. 74 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 7 [14:48:47]

Stortingets vedtak til midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19 (Lovvedtak 70 (2019-2020), jf. Innst. 236 L (2019–2020) og Prop. 74 L (2019–2020))