Stortinget - Møte tirsdag den 14. april 2020

Dato: 14.04.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 68 (2019–2020), jf. Innst. 235 L (2019–2020) og Prop. 69 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 5 [14:48:47]

Stortingets vedtak til midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av utbruddet av Covid-19) (Lovvedtak 68 (2019–2020), jf. Innst. 235 L (2019–2020) og Prop. 69 L (2019–2020))