Stortinget - Møte tirsdag den 22. oktober 2019 *

Dato: 22.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 23 S (2019–2020))

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 2 [10:25:20]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen (Innst. 23 S (2019–2020))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering, se voteringskapittel