Stortinget - Møte tirsdag den 10. desember 2019

Dato: 10.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.