Stortinget - Møte onsdag den 11. desember 2019

Dato: 11.12.2019
President: Abid Q. Raja

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.11.