Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag om styrking av LHBTI-politikken og representantforslag om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 3. desember 2019

Kristin Ørmen Johnsen

Freddy André Øvstegård

leder

ordfører