Stortinget - Møte tirsdag den 15. juni 2021 *

Dato: 15.06.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet heva kl. 16.57.