Stortinget - Møte fredag den 11. desember 2020

Dato: 11.12.2020
President: Eva Kristin Hansen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.16.