Stortinget - Møte lørdag den 19. desember 2020 *

Dato: 19.12.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.24.

Før representantene forlot salen, sang Det Norske Solistkor Deilig er jorden.