Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 11. desember 2020

Geir Pollestad

leder og ordf. for kap. 900, 1100, 3900, 4100

og oppfølgning av anmodnings- og utredningsvedtak under rammeområdene

9, 10 og 11

Margunn Ebbesen

ordf. for kap. 904, 912, 1138, 3904 og 3912

Torgeir Knag Fylkesnes

ordf. for kap. 915, 2421, 2426, 5325, 5326 og 5613

Guro Angell Gimse

ordf. for kap. 1150, 1151 og 4150

Geir Adelsten Iversen

ordf. for kap. 917, 919 og 3917

Morten Ørsal Johansen

ordf. for kap. 1112, 1115, 1136, 4115 og 4136

Åsunn Lyngedal

ordf. for kap. 907, 908, 1139 og 3907

Kårstein Eidem Løvaas

ordf. for kap. 924 og 930

Cecilie Myrseth

ordf. for kap. 922, 936, 940, 2429, 3936, 5329 og 5629

Tom-Christer Nilsen

ordf. for kap. 911, 935, 3911 og 3935

Steinar Reiten

ordf. for kap. 909, 910, 3909 og 3910

Nils Kristen Sandtrøen

ordf. for kap. 1140, 1141, 1142, 1148, 1149, 1161, 4141 og 4142

André N. Skjelstad

ordf. for kap. 905, 906, 1473, 3905 og 3906

Bengt Rune Strifeldt

ordf. for kap. 902, 903, 3902 og 3903

Terje Aasland

ordf. for kap. 913, 950, 2460, 3950, 5460 og 5612