Stortinget - Møte torsdag den 9. juni 2022

Dato: 09.06.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 14 [15:15:21]

Referat

 • 1. (523) Representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om et helseregister for sjøfolk (Dokument 8:263 S (2021–2022))

 • 2. (524) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Dag-Inge Ulstein og Olaug Vervik Bollestad om at bruk og besittelse av narkotika fortsatt skal være straffbart, at politiet skal ha nødvendige virkemidler til bekjempelsen av narkotikakriminalitet og om å sikre rusavhengige bedre oppfølging (Dokument 8:264 S (2021–2022))

  Samr.: Nr. 1 og 2 vert sende helse- og omsorgskomiteen.

 • 3. (525) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Alfred Jens Bjørlo, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om skjerpa klimakrav til bygg (Dokument 8:262 S (2021–2022))

  Samr.: Vert sendt kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 4. (526) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner (Dokument 3:8 (2021–2022))

  Samr.: Vert sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 5. (527) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik og Alfred Jens Bjørlo om bedre dyrevelferd ved hundeavl (Dokument 8:265 S (2021–2022))

  Samr.: Vert sendt næringskomiteen.

Ein heldt fram med handsaminga av