Stortinget - Møte fredag den 8. oktober 2021 *

Dato: 08.10.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.15.