Stortinget - Møte fredag den 8. oktober 2021 *

Dato: 08.10.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Referatsaker

Sak nr. 1 [13:00:19]

Referat

  • Fullmaktskomiteen melder å ha valgt Sverre Myrli til leder, Ingjerd Schou til første nestleder og Heidi Greni til andre nestleder

    Enst.: Vedlegges protokollen.