Stortinget - Møte fredag den 8. oktober 2021 *

Dato: 08.10.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

For Akershus: Tonje Anderson Olsen

For Oslo: Jon Engen-Helgheim

For Vestfold: Henning Wold