Stortinget - Møte tirsdag den 8. november 2022

Dato: 08.11.2022
President: Masud Gharahkhani

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.08.