Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag om opprettelse av asylmottak i utlandet etter dansk eller britisk modell(Midlertidig)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 27. oktober 2022

Lene Vågslid

Mari Holm Lønseth

leder

ordfører