Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag om midlertidig stans i mottak av kvoteflyktninger

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 27. oktober 2022

Lene Vågslid

Terje Sørvik

leder

ordfører