Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om å endre vergemålsloven slik at fiskere som er fylt 16 år og står på blad B i fiskermanntallet får registrere seg i foretaksregisteret

Til Stortinget
2. oktober 1999