Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om å endre vergemålsloven slik at fiskere som er fylt 16 år og står på blad B i fiskermanntallet får registrere seg i foretaksregisteret

Dokument nr. 8:3 (1999-2000), Innst. S. nr. 91 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 20.01.2000 Innst. S. nr. 91 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.01.2000

   Behandlet i Stortinget: 01.02.2000