Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Inge Lønning og Petter Løvik om å stimulere rekrutteringen av lektorer til den videregående skole gjennom forbedringer i studiefinansieringen for pedagogisk tilleggsutdannelse

Til Stortinget
7. oktober 1999