Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Morten Høglund og Per Ove Width om aktiv inntreden i NATOs rakettforsvarssystem

Dette dokument

  • Dokument nr. 8:61 (2007-2008)
  • Dato: 14.02.2008
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Planen Strategic Defence Initiative (SDI) ble til under president Ronald Reagan på begynnelsen av 1980-tallet, og er blitt kjent som Star Wars. Hensikten var å kunne motstå et rakettangrep fra Sovjetunionen ved å skyte ned raketter før de nådde målene sine. Dagens prosjekt går under navnet Star Wars II. USA anser at rakettangrep fra land som Iran og Nord-Korea utgjør en trussel mot USA og Europa. Innen utgangen av 2008 regner USA med å ha utplassert 30 avskjæringsraketter på to ulike steder i USA. Amerikanske myndigheter vil innen 2011-2012 utplassere et radarsystem i Tsjekkia og ti avskjæringsraketter i Polen. Systemet mottar informasjon om eventuelt innkommende raketter fra satellitter og varslingsradarer på marinefartøy eller militærbaser på land.

Regjeringen har allerede nedfelt motstand mot disse planene i Soria Moria-erklæringen fra 2005. I erklæringen heter det at "Regjeringen skal arbeide for å skrinlegge dagens planer om rakettforsvar". Men i den senere tid har også medlemmer fra Regjeringen endret syn på saken, blant annet uttalte utenriksminister Jonas Gahr Støre nylig at:

"det som er annerledes er at i 2005 var det snakk om at NATO vurderte å etablere et rakettforsvarssystem. Det som i dag er aktuelt å vurdere, er det amerikanske prosjektet. Altså ikke et NATO-prosjekt, men at USA bygger sitt eget rakettforsvar. Så det er en annen type problemstilling, men en som også NATO må vurdere."

Det er nå nødvendig at Norge tar aktivt del i prosessen og slutter seg til rakettforsvaret i Europa. NATO kan allerede på toppmøtet i Bucuresti i april måtte ta stilling til om alliansen skal koble seg opp mot det planlagte amerikanske rakettforsvaret basert i Tsjekkia og Polen. Bulgarske myndigheter har uttrykt frykt for å ikke bli inkludert i USAs planer om å plassere rakettskjold i Europa. Det er derfor viktig at Norge støtter opp om forslaget om å opprette et regionalt rakettforsvar.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber Regjeringen om å la Norge støtte og på lik linje med alle andre NATO-land tilslutte seg det amerikanske rakettskjoldet i Europa.

14. februar 2008