Aktiv inntreden i NATOs rakettforsvarssystem

Dokument nr. 8:61 (2007-2008), Innst. S. nr. 237 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Høglund, Per Ove Width, Siv Jensen Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (FrP)
utkast til innstilling er forelagt for forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 08.05.2008 Innst. S. nr. 237 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om at Norge på lik linje med alle andre NATO-land skal tilslutte seg det amerikanske rakettskjoldet i Europa. I lys av Norges standpunkt ved behandlingen av saken i NATO ble forslaget vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 20.05.2008