Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Erik Knudsen og Karin S. Woldseth om avvikling av ordningen med statlige stipend og garantiinntekter til kunstnere

Dette dokument

  • Dokument nr. 8:119 (2007-2008)
  • Dato: 21.05.2008
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
21. mai 2008