Representantforslag om avvikling av ordningen med statlige stipend og garantiinntekter til kunstnere

Dokument nr. 8:119 (2007-2008), Innst. S. nr. 73 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.11.2008 Innst. S. nr. 73 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag fra Fremskrittspartiet om avvikling av ordningen med statlige stipend og garantiinntekter for kunstnere ble ikke vedtatt mot stemmene fra Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2008