Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Henning Warloe og Lars Myraune om en ny nasjonal strategi for IKT i opplæringen

Dette dokument

  • Dokument 8:123 S (2010–2011)
  • Dato: 04.04.2011
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
4. april 2011