Representantforslag fra stortingsrepresentantene Henning Warloe, Linda C. Hofstad Helleland, Elisabeth Røbekk Nørve, Gunnar Gundersen og Nikolai Astrup om en styrket innsats for kommersialisering av forskningsresultater

Til Stortinget
19. mai 2011