Representantforslag om en styrket innsats for kommersialisering av forskningsresultater

Dokument 8:148 S (2010-2011), Innst. 63 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Røbekk Nørve, Gunnar Gundersen, Henning Warloe, Linda C. Hofstad Helleland, Nikolai Astrup Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 17.11.2011 Innst. 63 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra Høyre om styrket innsats for kommersialisering av forskningsresultater. Forslagene ble etter innstilling fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 25.11.2011