Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal, Bård Hoksrud og Arne Sortevik om en egen samferdselsstrategi for norsk reiseliv

Dette dokument

  • Dokument 8:85 S (2011–2012)
  • Dato: 21.03.2012
  • Sidetall: 8
Til Stortinget
21. mars 2012