Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Snorre Serigstad Valen, Eirin Sund, Truls Wickholm, Marianne -Marthinsen og Jette F. Christensen om å utrede republikk som styreform i Norge

Dette dokument

  • Dokument 8:151 S (2011–2012)
  • Dato: 28.09.2012
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
28. september 2012