Representantforslag om å utrede republikk som styreform i Norge

Dokument 8:151 S (2011-2012), Innst. 235 S (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eirin Sund, Hallgeir H. Langeland, Jette F. Christensen, Marianne Marthinsen, Snorre Serigstad Valen, Truls Wickholm Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (SV) Innstilling avgitt 12.03.2013 Innst. 235 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representforslag om å utrede republikk som styreform i Norge. Forslaget fremsatt av representanter fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, gikk ut på å be regjeringen utrede ulike alternativer for innføring av reupublikk som styreform i Norge innne utgangen av 2014, som grunnlag for Stortingets behandling i neste periode av grunnlovsforslag 12:10 (2011-2012) om innføring av republikk. Forslaget ble med 75 mot 17 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2013

   Behandlet i Stortinget: 19.03.2013