Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Gunnar Gundersen, Line Henriette Hjemdal og Borghild Tenden om bedring av skattyteres rettssikkerhet

Dette dokument

  • Dokument 8:1 S (2012–2013)
  • Dato: 04.10.2012
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
4. oktober 2012