Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal, Jon Georg Dale, Jan-Henrik Fredriksen, Oskar J. Grimstad og Morten Ørsal Johansen om nedslakting av tamrein på Finnmarksvidda

Dette dokument

  • Dokument 8:2 S (2012–2013)
  • Dato: 04.10.2012
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
4. oktober 2012