Representantforslag om nedslakting av tamrein på Finnmarksvidda

Dokument 8:2 S (2012-2013), Innst. 93 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan-Henrik Fredriksen, Jon Georg Dale, Morten Ørsal Johansen, Oskar J. Grimstad, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.11.2012 Innst. 93 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra FrP om nedslakting av tamrein på Finnmarksvidda.Forslaget fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2012