Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Frank Bakke-Jensen, Michael Tetzschner og Gunnar Gundersen om en forsikringsordning ved oppføring av bolig

Dette dokument

  • Dokument 8:118 S (2012–2013)
  • Dato: 30.04.2013
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
30. april 2013